02-254-9300-2 (Siam) . 02-644-9620-1 (Phayathai) . 02-636-6364-5 (Silom) contact@aims.co.th

IGCSE

 

IGCSE คืออะไร

IGCSE เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ โดยหลักสูตร IGCSE เป็นการเรียนในระดับ Year 10-11 ผู้ที่สอบผ่าน IGCSE ตั้งแต่ 5 วิชาขึ้นไปโดยได้เกรด C หรือดีกว่าสามารถนำผลการสอบไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้หากมีผลสอบผ่านอย่างน้อย 1 วิชาภายในรอบ Oct/Nov 2016 เนื่องจากมีการเปลี่ยนกฎการเทียบวุฒิเมื่อ 11 ก.ค. 2559 ระบุว่าผู้ที่สอบ IGCSE ตั้งแต่ปี 2560 จะต้องมีผลสอบ IGCSE 5 วิชาและ AS/ A-Level อีก 3 วิชาด้วย แต่หากต้องการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ หลังจากผ่านหลักสูตร IGCSE แล้วมักจะต้องเรียนหลักสูตรอื่นๆต่อ เช่น A-Level หรือ IB จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษาของอังกฤษที่นี่

IGCSE เป็นหลักสูตรที่มีวิชาต่างๆให้สามารถเลือกเรียนได้ โดยมีวิชาให้เลือกมากกว่า 30 วิชา ผู้สอบสามารถเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core (พื้นฐาน) หรือ แบบ Extended (ขั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ของผู้สอบที่แตกต่างกัน โดยผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Core จะได้เกรด C, D, E, F หรือ G เท่านั้น ในขณะที่ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Extended จะได้เกรดตั้งแต่ A*, A, B, C, D, E, F หรือ G

รู้หรือไม่ ?
1. การสอบ IGCSE ไม่ได้จำกัดอายุขั้นต่ำและไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติ
2. จากสถิติ 20 ปีของ aims วิชาที่คนส่วนใหญ่เลือกสอบ เช่น Math และ ESL เป็นต้น
3. ข้อสอบ IGCSE ส่วนใหญ่เป็นการเขียนแสดงคำตอบมีน้อยมากที่เป็น Multiple Choice
4. IGCSE มีการสอบ 2 ครั้งต่อปี ครั้งแรกในช่วง May/Jun และอีกครั้งในช่วง Oct/Nov
5. ผลสอบจะออกประมาณ 3 เดือนหลังสอบเสร็จ
6. เมื่อสอบผ่าน ให้นำใบคะแนนไปรวมกับผลสอบ AS/ A-Level อีก 3 วิชา (ต้องได้คะแนน C ขึ้นไป) เพื่อเทียบวุฒิม.ปลายกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยสามารถนำไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได้

สามารถสมัครสอบ IGCSE ได้ที่ไหน

1. โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ  แต่ข้อแม้คือต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้น คนนอกไม่อนุญาตให้สอบ ยกเว้น Harrow International School ที่อนุญาตให้คนนอกที่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเข้าไปสอบได้ โทรศัพท์ 02-503-7222 ต่อ 1150
2. บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย อยู่ที่สยามสแควร์ (ตึกศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทรศัพท์ 02 652 5480-9 ทั้งนี้ปัจจุบันใช้สนามสอบที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต (ติด BTS เพลินจิต)

สอบ IGCSE ได้เมื่อไร

การสอบ IGCSE มีช่วงเวลาในการสอบปีละ 2 ครั้งคือในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน (May/Jun) และช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน (Oct/Nov) ดังตารางต่อไปนี้

 ช่วงการสอบ  May/Jun  Oct/Nov
 ช่วงการสมัครปกติ  Jan-early Feb  Jul-early Aug
 ช่วงการสมัครล่าช้า  Feb  Aug
 รู้ผลคะแนนสอบ  Aug  Jan

ค่าสมัครสอบโดยทั่วไปราคา 6,910-10,775 บาทต่อวิชา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สมัครสอบล่าช้ากว่ากำหนด ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า (Late Entry) เพิ่มเติมวิชาละ 3,100 บาท สามารถดูตารางการสมัครสอบได้ที่นี่ (คลิกที่ลิงค์ IGCSE ซึ่งมีให้เลือก 2 ลิงค์คือ British Council และ Harrow)

IGCSE มีวิชาอะไรให้สอบบ้าง 

การสอบ IGCSE ในประเทศไทยนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ แบบแรกคือโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ เช่น Harrow, Shrewsbury, Bangkok Patana จะจัดสอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง แบบที่สองคือ องค์กรที่เปิดสอบให้กับนักเรียนทั่วไปซึ่งได้แก่ British Council (นอกจากนี้โรงเรียนนานาชาติ Harrow ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนภายนอกเข้าไปสอบได้ด้วย) โดยในประเทศไทยมีวิชาให้เลือกสอบมากกว่า 30 วิชา ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 6 กลุ่มดังนี้
1. Languages: เป็นกลุ่มภาษาต่างๆ ในไทยมีให้เลือกสอบมากกว่า 10 ภาษาเลยทีเดียว เช่น Thai, Chinese, Japanese, Korean, Arabic, German, French
2. Humanities and Social Sciences: เป็นวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ เช่น Economics, Geography, History, Business Studies
3. Sciences: วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ มีตั้งแต่ Single Science คือ Physics, Chemistry, Biology ไปจนถึงวิชาที่รวมเนื้อหาของ Single Science เข้าไว้ด้วยกัน เช่น Combined Science, Co-ordinated Sciences
4. Mathematics: วิชาทางด้านคณิตศาสตร์มีให้เลือกในไทย 3 วิชาและสามารถสอบได้ทุกวิชาโดยไม่ถือว่าลงทะเบียนสอบซ้ำ (สอบ 3 วิชาได้ 3 เครดิต) ได้แก่ Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics
5. Creative and professional: เป็นวิชาที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น Art and Design, Drama, Travel and Tourism
6. English Language and literature: เช่น English (First or Second Language),

นักเรียนต้องเลือกสอบวิชาอะไรบ้างถึงจะผ่าน

การสอบ IGCSE ให้ผ่านเกณฑ์เพื่อนำผลไปรวมกับ AS/ A-Level เพื่อเทียบวุฒิม.6 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ได้บังคับว่าต้องลงทะเบียนวิชาอะไรบ้าง แต่ต้องการผลให้ครบ 5 วิชาในเกรด C ขึ้นไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นักเรียนส่วนใหญ่มักจะเลือกสอบวิชา ESL/ EFL และ Mathematics เป็น 2 วิชาหลัก เนื่องจากการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมักจะต้องใช้ทักษะใน 2 วิชานี้ ส่วนอีก 3 วิชามักจะเลือกเรียนตามสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เช่น หากต้องการเรียนต่อทางด้าน Business/ Economics อาจเลือกวิชา Business Studies, Accounting, Economics เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บางหลักสูตรอาจกำหนด Requirements เฉพาะว่าไม่พิจารณาผล IGCSE บางวิชา เช่น หลักสูตร BAS ธรรมศาสตร์ไม่พิจารณาผลวิชา First Language Thai หรือหลักสูตร EBA จุฬาฯไม่พิจารณาผลวิชา Travel and Tourism และ Art and Design นอกจากนี้ความถนัดและบุคลิกภาพของนักเรียนก็มีผลต่อการเลือกวิชาเรียนเพื่อโอกาสสอบผ่านและโอกาสประสบความสำเร็จ หากต้องการทราบรายละเอียด สามารถติดต่อ Counselor ได้ผ่านทาง LINE @aims หรือติดต่อคุณต้น 02-254-9300 หรือคุณป็อป 02-644-9620 เพื่อขอคำแนะนำและวางแผนวิชาเรียน

สอบ IGCSE ผ่านครบ 5 วิชาแล้วจะได้เอกสารอะไร

หลังจากสอบเสร็จประมาณ 2-3 เดือน นักเรียนจะทราบผลการสอบโดยจะแจ้งผ่าน Website (ประมาณกลางเดือนส.ค. สำหรับรอบสอบ May/Jun และประมาณกลางเดือนม.ค. สำหรับรอบสอบ Oct/ Nov) ซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะได้ผลคะแนนส่งมาทางไปรษณีย์ที่เรียกว่า Statement of Results และรออีกประมาณ 1 เดือนจะได้เอกสารอีกชุดคือ Certificate

หากสอบผ่านครบ 5 วิชา (ไม่จำเป็นต้องเป็นรอบเดียวกัน) ให้นำเอกสารทั้งหมดรวมกับผลสอบ AS/ A-Level อีก 3 วิชาไปยื่นสมัครกับทางมหาวิทยาลัยได้ทันทีโดยไม่ต้องนำเอกสารไปเทียบวุฒิอีกต่อไป

สอบ IGCSE ผ่านครบ 5 วิชาแล้วสามารถนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยใช่ไหม

เมื่อสอบ IGCSE ผ่านแล้วถือว่าผู้สอบผ่านยังไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรม.ปลายของไทย จนกว่าจะมีผลสอบ AS/ A-Level อีก 3 วิชา แต่กระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักจะต้องการคุณสมบัติอื่นๆด้วย หากต้องการสมัครเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มักจะต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP หรือบางมหาวิทยาลัยอาจมีข้อสอบภาษาอังกฤษของตัวเองเพื่อทดสอบ ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยอาจขอผลสอบวิชาอื่นๆด้วย เช่น SAT, CU-AAT, MUIC

อย่างไรก็ตาม หากนำผล IGCSE ไปยื่นสมัครมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มักจะไม่สามารถใช้ได้เพราะมหาวิทยาลัยในต่างประเทศส่วนใหญ่มองว่าการสอบ IGCSE ต่ำกว่าการสอบอื่นๆ เช่น A-Level, IB, หรือ GED กล่าวโดยสรุปคือ IGCSE เป็น “ส่วนประกอบที่สำคัญ” หรือ “ก้าวแรก” ของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (เร็วกว่าคนอื่น) เพราะการสอบ IGCSE ไม่ได้กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้สอบ ดังนั้นหากมีความสามารถมากพอ อาจมีนักเรียนที่อายุไม่มากนักสอบผ่าน IGCSE ได้ หากต้องการทราบกระบวนการในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สามารถสอบถามจาก Counselor ได้ผ่านทาง LINE @aims หรือติดต่อคุณต้น 02-254-9300 คุณป็อป 02-644-9620

วิชา IGCSE ที่ aims เปิดสอน

1. Accounting
2. Additional Mathematics
3. 
Biology
4. 
Business Studies
5. Chemistry
6. Combined Science
7. Co-ordinated Sciences
8. Development Studies
9. Economics
10. English as a Second Language
11. First language English
12. First Language Thai
13. Geography
14. History
15. ICT
16. Literature (English)
17. Mathematics
18. Physics
19. Travel and Tourism  

ติดต่อ aims
– สาขาสยาม (อาคารธนาคารกรุงเทพ ตรงข้ามสยาม พารากอน) โทร 02 2549 300
– สาขาพญาไท (อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 พญาไท) โทร 02 6449 620
– สาขาสีลม (อาคาร Trinity Mall สีลม) โทร 02 6366 364