Blog

International Programs บทความเกี่ยวกับเรียนอินเตอร์ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

วันสอบวิชาต่างๆที่ยังเหลืออยู่ในปี 2560

วันสอบวิชาต่างๆที่ยังเหลืออยู่ในปี 2560

วิชา วันสอบ วันที่สมัคร ค่าสอบ
CU-TEP 19 Nov (8:30-11:30)
3 Dec (8:30-11:30)
17 Dec (8:30-11:30)
16 – 26 Nov
1 – 9 Nov
13 – 23 Nov
900.-
CU-TEP + Speaking 3 Dec (8:30-11:30 & 13:00-15:30) 1 – 9 Nov 2,900.-
CU-AAT 19 Nov (13:00-15:30)
17 Dec (13:00-15:30)
16 – 26 Nov
13 – 23 Nov
1,300.-
CU-TAD 16 Dec (8:30-11:30) 13 – 23 Nov 1,200.-
CU-ATS 16 Dec (13:00-15:10) 13 – 23 Nov 1,000.-
TOEFL 4, 12, 18, 25, 26 Nov
2, 9, 16, 17 Dec
จนกว่าระบบจะปิดรับจอง $185
IELTS 28 Oct
2, 4, 11, 25 Nov
2, 9, 14, 16 Dec
จนกว่าระบบจะปิดรับจอง 6,900.-
TU-GET 26 Nov (9:00-12:00)
24 Dec (9:00-12:00)
1 – 15 Nov
1 – 15 Dec
500.-
SAT 2 Dec 2 Nov $99

ประกาศวันสอบ IGCSE, A-Level, BMAT

British Council ซึ่งเป็นองค์กรจัดสอบหลายๆวิชา เช่น IGCSE, A-Level, BMAT ได้ประกาศวันรับสมัครและวันสอบในช่วงปลายปี 2560 ออกมาแล้ว โดยมีรายละเอียดตามนี้
read more…

การรับสมัครหลักสูตร BALAC ปีการศึกษา 2561

หลักสูตร BALAC เป็นหลักสูตรแรกของจุฬาฯที่ประกาศรอบการรับสมัครแบบใหม่ตามระบบ TCAS โดยจะรับสมัคร 2 รอบ ซึ่งทั้ง 2 รอบมีเกณฑ์การรับสมัครและจำนวนนิสิตใหม่ที่รับไม่เท่ากัน ตามรายละเอียดในตารางนี้

กำหนดการรับสมัครหลักสูตรอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ (บางหลักสูตร): สำหรับปีการศึกษา 2561 (Academic Year 2018)

หลังจากการประกาศการใช้ TCAS หรือระบบการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี 2561 ทำให้หลายๆคนสงสัยว่าจะมีการรับสมัครเมื่อไร สมัครกี่รอบ ฯลฯ มาดูสรุป Timeline ในการรับสมัครของหลักสูตรอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ (เฉพาะบางหลักสูตร) กันครับ


ดูรายละเอียดแบบเต็มได้ที่ http://tcas61.cupt.net/src/all/00500.pdf

เป็นที่น่าสังเกตว่าการรับสมัครของหลักสูตรอินเตอร์ ธรรมศาสตร์นั้น
1. แต่ละหลักสูตรจะรับสมัครมากกว่า 1 รอบ (สูงสุด 4 รอบในบางหลักสูตร)
2. รอบแรกๆจะเปิดรับสมัครในจำนวนที่มากกว่ารอบหลังๆ (ควรสมัครตั้งแต่รอบแรกๆ)
3. รอบแรกสุด เปิดรับตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. และมักรับผลสอบ เช่น IELTS, SAT ดังนั้นจึงควรเตรียมผลสอบวิชาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ

สอบถาม/ ปรึกษาได้ฟรี ติดต่อคุณต้น/ คุณมหา 02-254-9300 หรือคุณป็อป 02-644-9620

กำหนดการรับสมัครหลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯ: สำหรับปีการศึกษา 2561 (Academic Year 2018)

หลังจากการประกาศการใช้ TCAS หรือระบบการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี 2561 และหลักสูตรอินเตอร์ต้องเข้าร่วมด้วย ทำให้หลายๆคนสงสัยว่าจะมีการรับสมัครเมื่อไร สมัครกี่รอบ ฯลฯ วันนี้มาดูสรุป Timeline ในการรับสมัครของหลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯกันครับ

ดูรายละเอียดแบบเต็มได้ที่ http://tcas61.cupt.net/src/all/00100.pdf

เป็นที่น่าสังเกตว่าการรับสมัครของหลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯนั้น
1. แต่ละหลักสูตรจะรับเปิดสมัคร 1-2 รอบ
2. รอบแรกๆมักจะเปิดรับสมัครในจำนวนที่มากกว่ารอบหลังๆ (ควรสมัครตั้งแต่รอบแรกๆ)
3. รอบแรกสุด เปิดรับตั้งแต่ปลายปี และมักรับผลสอบ เช่น IELTS, SAT ดังนั้นจึงควรเตรียมผลสอบวิชาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ

สอบถาม/ ปรึกษาได้ฟรี ติดต่อคุณต้น/ คุณมหา 02-254-9300 หรือคุณป็อป 02-644-9620

ชายผู้สอบ GMAT มากที่สุดในโลก….จนกระทั่งต้องติดคุก

Lu Xu เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่สอบ GMAT ไปกว่า 500 ครั้งในชีวิต และที่สำคัญคือคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 750 จากคะแนนเต็ม 800 ซึ่งเป็นคะแนนที่มีค่าเท่ากับ Top 2% ของผู้สอบทั้งโลก เขาใช้เวลา ประมาณ 8 ปีในการสอบ GMAT ให้กับผู้อื่น โดยหลังจากโดนเจ้าหน้าที่ FBI จับตัวในข้อหาทุจริตการสอบและนำไปเข้าคุกเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน หลังจากนั้นเขาออกจากคุกและกลายเป็นครูสอน GMAT ที่รัฐ New York read more…

ปิดโหมดสีเทา