02-254-9300-2 (Siam) . 02-644-9620-1 (Phayathai) . 02-636-6364-5 (Silom) contact@aims.co.th

BMAT

BMAT Group (Writing) คือคอร์สแบบกลุ่มที่เน้นสอนทักษะการเขียนเพื่อเตรียมตัวสอบในช่วงปลายปี
1. Sun: 30 Sep (Writing) @Phayathai
2. Mon-Fri: 1 Oct (Part 1&2) @Siam

ข้อสอบ BMAT นั้นเป็นข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร สรุปง่ายๆก็คือข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนั่นเอง แต่สาเหตุที่มีการพูดถึงในไทยบ่อยครั้งในช่วงนี้เพราะหลักสูตรทางด้านการแพทย์ในไทย ตกลงจะใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ เช่น
– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CICM) ซึ่งเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์ “อินเตอร์” ประกาศว่านักศึกษาใหม่จะต้องผ่านการสอบ BMAT ทุกคน 

BMAT สอบอะไร
การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ความถนัด และทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย)
ส่วนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย)
ส่วนที่ 3 งานเขียน 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)

BMAT คะแนนเต็มเท่าไร
การสอบใน 2 ส่วนแรก มีคะแนนเต็ม 9 (1 = ต่ำสุด, 9 = สูงสุด) ผู้สอบส่วนใหญ่จะได้คะแนนประมาณ 5 ซึ่งเป็นคะแนนระดับกลางๆในการสอบ ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดมักจะได้ประมาณ 6 และน้อยคนที่จะสอบได้ 7 หรือมากกว่า
การสอบในส่วนที่ 3 (Writing) จะให้คะแนนเป็นตัวเลขและตัวอักษรประกอบกัน เช่น 4C โดย
– ตัวเลข หมายถึงคะแนนในส่วน Quality of Content คะแนนสูงสุดคือ 5 (0 = ต่ำสุด, 5 = สูงสุด)
– ตัวอักษร หมายถึงคะแนนในส่วน Quality of English คะแนนสูงสุดคือ A (E = ต่ำสุด, A = สูงสุด)

BMAT สอบเมื่อไร
ในปี 2560 จัดสอบวันที่ 2 พ.ย. และประกาศผล 24 พ.ย. โดยสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่ 28 ส.ค.-23 ก.ย. (ค่าสมัคร 7,100 บาท) แต่หากสมัครไม่ทัน ยังมีรอบลงทะเบียนล่าช้าในช่วง 25-30 ก.ย. (แต่ค่าสมัครเพิ่มเป็น 8,700 บาท) ซึ่งการรับสมัครจะสิ้นสุดในเวลา 15:00น. ของวันทำการ โดยสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่บริติช เคานซิลล์สาขาสยามสแควร์ โดยชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (วีซ่าและมาสเตอร์คาร์ดเท่านั้น) ไม่สามารถชำระด้วยเงินสด

เนื่องจากข้อสอบ BMAT ในส่วนวิทยาศาสตร์มีลักษณะหลายประการที่คล้ายกับข้อสอบ SAT II ซึ่ง aims มีประสบการณ์สอนมานาน ส่วนข้อสอบในส่วนงานเขียนนั้นสามารถใช้ทักษะด้านการเขียน Writing มาช่วยได้มาก ซึ่ง aims เปิดสอน BMAT ให้กับผู้สนใจ สามารถคุยรายละเอียดและจองตารางได้ที่ 02-254-9300

สามารถพิมพ์ข้อมูลสรุปของข้อสอบ BMAT ในกระดาษ A4 ได้ที่นี่