เตรียมตัวสอบวิชา SAT/ IELTS/ CU-TEP ล่วงหน้า 1 ปี

สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนคอร์สสดในวิชา SAT หรือ IELTS หรือ CU-TEP ไม่ว่าจะอยู่ชั้นม.6 ที่มีเวลาเตรียมตัวไม่เกินครึ่งปี หรือน้องๆม.4-5 ที่มีเวลาเตรียมตัวมากกว่า 1 ปี ตอนนี้มีข่าวดีเพราะหากลงทะเบียนเรียนคอร์ส SAT Foundation หรือ IELTS Foundation หรือ CU-TEP Intensive สามารถเรียนทบทวนได้อีกเรื่อยๆสูงสุด 1 ปี โดยชำระค่าเรียนทบทวนต่ำสุดเพียง 10% 

เรียนทบทวนวิชา SAT Foundation

 • แต่ละคอร์สมีจำนวนชั่วโมงเรียน 32 ชั่วโมง ใช้เวลาเรียน 2 เดือน โดยแบ่งเป็น Math 16 ชั่วโมงและ Reading&Writing 16 ชั่วโมง
 • หากลงเรียนคอร์สแรกที่สาขาพญาไท สามารถเรียนทบทวนได้สูงสุด 5 คอร์ส (คอร์สแรกชำระเพียง 25% คอร์สที่ 2-5 ชำระเพียง 10%) รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1 ปี (ค่าเรียนเพียง 24,750.- จากปกติ 90,000.-)
 • หากลงเรียนคอร์สแรกที่สาขาสยาม สามารถเรียนทบทวนได้ 1 คอร์ส รวมเวลาเรียนทั้งหมด 4 เดือน (โดยคอร์สทบทวนได้ส่วนลด 20% รวมค่าเรียนเพียง 27,000.- จากปกติ 30,000.-)
 • หากเรียนคอร์สแรกที่สาขาไหนจะต้องเรียนคอร์สทบทวนที่สาขานั้น
 • จำกัดสิทธิ์เรียนทบทวนต่อคอร์สสำหรับ 3 คนแรกที่แจ้งเท่านั้น โดยแจ้งอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนคอร์สใหม่จะเริ่ม

เรียนทบทวนวิชา IELTS Foundation

 • แต่ละคอร์สมีจำนวนชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง ใช้เวลาเรียน 2.5 เดือน (10 สัปดาห์)
 • มีให้เลือกเรียน IELTS แบบ Foundation ที่สาขาพญาไทเท่านั้น สามารถเรียนทบทวนได้สูงสุด 4 คอร์ส โดยคอร์สแรกชำระเพียง 25% และคอร์สที่ 2-4 ชำระเพียง 10% รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1 ปี (ค่าเรียนเพียง 21,700.- จากปกติ 84,000.-)
 • จำกัดสิทธิ์เรียนทบทวนต่อคอร์สสำหรับ 3 คนแรกที่แจ้งเท่านั้น โดยแจ้งอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนคอร์สใหม่จะเริ่ม

เรียนทบทวนวิชา CU-TEP Intensive

 • แต่ละคอร์สมีจำนวนชั่วโมงเรียน 12 ชั่วโมง ใช้เวลาเรียน 1 เดือน และได้แถม SELF ฟรี โดยเรียนได้ 1 ปี
 • มีให้เลือกเรียน CU-TEP แบบ Intensive ที่สาขาพญาไทเท่านั้น สามารถเรียนทบทวนได้สูงสุด 5 คอร์ส โดยชำระคอร์สละ 900 เท่านั้น รวมเวลาเรียนทั้งหมด 6 เดือน (ค่าเรียนเพียง 8,100.- จากปกติ 21,600.-)
 • จำกัดสิทธิ์เรียนทบทวนต่อคอร์สสำหรับ 3 คนแรกที่แจ้งเท่านั้น โดยแจ้งอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนคอร์สใหม่จะเริ่ม