Welcome to aims

aims เป็นสถาบันแรกๆในไทยที่เน้นการเตรียมสอบเข้าหลักสูตรอินเตอร์ในไทยโดยเปิดสอนตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 10,000 คนเคยผ่านการเรียนที่นี่ แม้แต่ละห้องเรียนจะจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คนก็ตาม โดยในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนสอบเข้าหลักสูตรอินเตอร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ได้รวมกัน 588 คน (จุฬาฯ 282 คน ธรรมศาสตร์ 306 คน)

4

1

5

2.

6

3

7

About aims

aims (เอมส์) เปิดสอนในพ.ศ. 2538 เพื่อพัฒนานักเรียนด้านภาษา อังกฤษและวิชาอื่นๆ ที่ใช้ในการสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติ เช่น GED, IGCSE, SAT, IELTS, CU-TEP หรือ CU-AAT โดยในแต่ละปี มีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ ได้รับเลือกให้เรียนในหลักสูตร นานาชาติของจุฬาฯและธรรมศาสตร์จำนวนมาก เช่น 588 คนในปี 2559 ตลอดจนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น Harvard, MIT, UPenn, Brown, UCLA Cambridge, Oxford, Imperial College London, UCL เป็นต้น นอกจากนี้ aims ยังได้รับเกียรติให้ไปบรรยาย ณ สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ ตลอดจนได้รับความไว้วางใจให้ไปบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อให้กับสถาบันศึกษาต่างๆเป็นประจำทุกปี

  • จำนวนชั้นเรียนที่จำกัดนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้อง 100%
  • % ของนักเรียน aims ที่เรียน BE ธรรมศาสตร์ เมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งหมดในรุ่น 74%
  • % ของนักเรียน aims ที่เรียน BBA ธรรมศาสตร์ เมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งหมดในรุ่น 71%
  • % ของนักเรียน aims ที่เรียน BBA จุฬาฯ เมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งหมดในรุ่น 31%
  • % ของนักเรียน aims ที่เรียน EBA จุฬาฯ เมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งหมดในรุ่น 27%
  • จำนวนนิสิตจุฬาฯ อินเตอร์ ในแต่ละปีที่เรียนที่ aims 25%
  • จำนวนนิสิตธรรมศาสตร์อินเตอร์ ในแต่ละปีที่เรียนที่ aims 23%

ความไว้วางใจจากสถาบันต่างๆ

ด้วยคุณภาพการสอนที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทำให้ aims ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสถานศึกษาและบริษัทต่างๆให้ไปบรรยายอยู่เป็นประจำ และด้วยภารกิจของ aims ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบายการให้วิทยากรจาก aims ไปบรรยายอยู่เสมอเป็นประจำทุกปี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

วิชา SAT Mathematics

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

วิชาภาษาอังกฤษ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

เตรียมอุดมศึกษา

วิชา GAT English

หลักสูตร EP สาธิต มศว ปทุมวัน

วิชา IELTS

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

งานประชุมผู้ปกครอง

หลักสูตร Gifted สามเสนวิทยาลัย

วิชาภาษาอังกฤษ

สามเสนวิทยาลัย

งานประชุมผู้ปกครอง

นานาชาติร่วมฤดี

วิชา SAT Critical Reading

นานาชาติเซนต์จอห์นแมรี

วิชา SAT Mathematics

อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิชา SAT Critical Reading

อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิชา MUIC Mathematics

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

งานประชุมผู้ปกครอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาภาษาอังกฤษ

ศรีวิกรม์

งานประชุมผู้ปกครอง

ศรีวิกรม์

วิชา SAT Critical Reading

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วิชา GAT English, IELTS

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

วิชา GAT English, 7 วิชาสามัญ, O-NET

ภูเก็ตวิทยาลัย

แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

สตรีภูเก็ต

แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

เทศบาล 6 นครเชียงราย

วิชาภาษาอังกฤษ

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

วิชา IELTS

การเรียนในรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า SELF

การเรียน SELF คือการเรียนแบบ on demand กับคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและต้องการความยืดหยุ่นในการจัดตารางเรียนเอง เช่น อาจมีกิจกรรมที่ต้องทำเยอะทำให้ต้องขาดเรียนบ่อยครั้งหากเรียนแบบกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบ SELF จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะสามารถมาเรียนได้เมื่อมีเวลาว่าง หากสนใจสามารถทดลองเรียนได้ฟรี 2 ชั่วโมง

การเรียนแบบ SELF มีวิชาให้เลือกมากมาย เช่น SAT, IELTS, CU-AAT, CU-TEP, GED, IGCSE โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีสิทธิใช้ชั่วโมงเรียนได้ 1, 3 หรือ 6 เดือนนับจากวันลงทะเบียน (แล้วแต่แบบที่เลือก) แต่ไม่เกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ เช่น วิชา SAT R&W มีจำนวนชั่วโมงเรียน 24 ชั่วโมง หากลงทะเบียนแบบ 1 เดือนไว้เมื่อ 1 ม.ค. สามารถเก็บชั่วโมงได้จนถึง 1 ก.พ. โดยระหว่างช่วง 1 เดือนนั้นยังใช้ชั่วโมงไปไม่ครบ 24 ชั่วโมง (หากดูครบ 24 ชั่วโมงก่อน 1 ก.พ. จะหมดเวลาเรียน) อย่างไรก็ตาม
– หากลงทะเบียนแบบ 1 เดือนจะได้แถมจำนวนชั่วโมงอีก 10%
– หากลงทะเบียนแบบ 3 เดือนจะได้แถมจำนวนชั่วโมงอีก 50%
– หากลงทะเบียนแบบ 6 เดือนจะได้แถมจำนวนชั่วโมง ดูได้แบบ Unlimited

Promotion ของ SELF 

1. สมัครเรียนแบบ Combo Package ได้รับส่วนลดพิเศษ ดูรายละเอียดที่นี่
2. นักเรียนเก่า aims ได้ส่วนลด 20%

การเรียน online จากที่ไหนก็ได้ในโลก

การเรียน online คือการเรียนแบบล่าสุดที่ผู้เรียนสามารถ login เพื่อเรียนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น PC, Laptop, Tablet, Smart Phone ได้ทุกที่ในโลกหากมีสัญญาณ Internet โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปที่ https://cocodemy.com/institute/aims/ จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกวิชาที่ต้องการเรียน 2. ชำระเงินค่าเรียน (มีหลายช่องทางได้แก่ ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ชำระผ่านธนาคาร, ชำระด้วยบัตรเครดิต, หรือแม้แต่มาชำระที่ aims ทุกสาขา) 3. รอรับหนังสือเรียน (ส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือสามารถมารับที่ aims ทุกสาขา) 4. เรียนได้ทันที โดยคอร์สมีอายุ 3 เดือน หรือหากใช้ระบบ Android/ iOS สามารถ Download Application “aims school” ได้ทันที

วิชาชั่วโมงเรียน+แถมค่าเรียนส่วนลดเฉพาะเดือนนี้
CU-AAT Verbal Intensive203,9991,999
CU-AAT Verbal Booster10999599
CU-AAT Package4,9982,200
CU-TEP Intensive402,4991,999
CU-TEP Booster10999599
CU-TEP Package3,4982,200
IELTS Foundation244,4002,999
IELTS Booster #13.5499299
IELTS Booster #261,299699
IELTS Package6,1983,200
Eng24 (เรียนทุกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับเป็นพื้นฐานเรียนวิชาที่ยากขึ้น)24999599
GED Reading174,4002,999
GED Social Studies204,4002,999
GED Writing164,4002,999
GED Mathematics204,4002,999
GED Science164,4002,999
GED Package22,00012,000
SAT Reading & Writing243,5002,499
SAT Vocab355,9992,499
SAT RW Booster #161,299699
SAT RW Booster #271,299699
SAT Package12,0974,999

ตัวอย่างรูปแบบการสอน SELF

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการสอนที่เปิดให้ชมฟรีผ่าน YouTube Channel: aims.school

Inter Programs Workshop

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอินเตอร์ในไทย นี่คือกิจกรรมสำหรับคุณที่เจาะลึกถึงหลักสูตร อินเตอร์ของจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ในเกือบทุกแง่มุม

พบกับวิทยากรหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทย ที่มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้อำนวยการหรือตัวแทน หลักสูตรกว่า 20 หลักสูตรจนพัฒนาหนังสือ แนะแนวหลักสูตรอินเตอร์ ในประเทศไทย และได้รับโอกาสบรรยายในโรงเรียนชื่อดัง เช่น สาธิตปทุมวัน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย นานาชาติร่วมฤดี (RIS) อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สตรีภูเก็ต เป็นต้น

กิจกรรมจะมีขึ้นในวันเสาร์ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ท่านสามารถ จองที่นั่งได้ที่หมายเลข 02 254 9300, 02 644 9620, 02 636 6364 หรือส่ง LINE มาที่ @aims จำกัดที่นั่งเพียง 25 ที่นั่งต่อครั้ง

รายการที่วันที่หัวข้อ Workshopสถานที่สถานะการจอง
1เสาร์ที่ 15 ก.ค.Timeline การรับสมัครหลักสูตรอินเตอร์ในไทยสีลม 02-636-6364ยังว่างอยู่
2เสาร์ที่ 5 ส.ค.หลักสูตรอินเตอร์ธรรมศาสตร์พญาไท 02-644-9620ยังว่างอยู่
3เสาร์ที่ 2 ก.ย.หลักสูตรอินเตอร์มหิดล (MUIC) และเกษตรศาสตร์สยาม 02-254-9300ยังว่างอยู่
4เสาร์ที่ 7 ต.ค.หลักสูตรอินเตอร์จุฬาฯสยาม 02-254-9300ยังว่างอยู่

Inter Open House at aims

Chulalongkorn & Thammasat Open House at aims

Thammasat, Kasetsart, and MUIC Open House at aims

แบบทดสอบ SIM Test วิชา SAT/ IELTS

เตรียมพร้อมสอบ SAT และ IELTS ด้วยการเข้าร่วมทำ SIM Test หรือแบบทดลองเสมือนจริง จับเวลาตามจริง เข้าสอบกับเพื่อนๆในห้องสอบบรรยากาศตามจริง ทำให้รู้จุดอ่อน/จุดแข็งเพื่อนำไปปรับปรุงก่อนสอบจริง

ข้อดีของการทำ SIM Test ที่ aims
1. บรรยากาศจริง ทำให้รู้ว่าต้องเจออะไรในห้องสอบและวางแผนล่วงหน้าได้
2. หากเป็นนักเรียน aims สอบ SIM Test วิชา SAT ฟรี! และชำระเพียง 100.- เพื่อสอบ SIM Test วิชา IELTS
3. ผลสอบออกเร็ว โดย SAT ผลจะออกภายใน 2-3 วัน ส่วน IELTS ผลออกภายใน 9-10 วัน (เพราะต้องตรวจ Writing & Speaking ทุกคน)
4. ผู้เข้าสอบสามารถนำผลสอบ SIM Test ไปเข้าเรียนชั้นเรียนระดับที่สูงขึ้นได้ (SAT Math Moderate/ SAT Math Higher/ SAT R&W Extended./ IELTS Intensive)
5. ผู้เข้าสอบ SAT ที่ทำคะแนนได้ 1,250 ขึ้นไป จะได้สิทธิเรียนฟรีคอร์ส SAT Elite นอกจากนี้ผู้เข้าสอบคนอื่นๆจะได้ส่วนลดมากมายหากทำคะแนนได้ตามกำหนดทั้ง SAT และ IELTS

SAT SIM Test Dates @aims

 SiamPhayathaiSilom
Nov 201726 (Sunday)25 (Saturday)
Dec 201724 (Sunday)23 (Saturday)

SAT Subject Tests SIM Test Dates @aims

 SiamSilom
Sep 201724 (Sunday)23 (Saturday)
Oct 201729 (Sunday)28 (Saturday)

IELTS SIM Test Dates @aims

 PhayathaiSiam
Nov 201711 (Saturday)12 (Sunday)
Dec 201716 (Saturday)17 (Sunday)

***หากต้องการทราบรายละเอียดในแต่ละ Part หรือข้อที่ทำผิด/ถูก สามารถขอรายละเอียดได้ที่ aims ทุกสาขา

GED Group Class

เตรียมตัวเรียน GED กับ aims ที่มีคอร์สแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 6 คนต่อกลุ่มที่จะช่วยให้นักเรียนกล้าถามและเข้าใจได้มากขึ้น นอกจากนี้คอร์สแบบวิชาละ 20 ชม. ถูกออกแบบโดย aims เป็นแห่งแรกในไทยเมื่อ 13 ปีก่อนและถูกปรับปรุงหลักสูตรตลอดมาเพื่อให้นักเรียนสอบผ่านและได้ความรู้ที่ถูกต้อง

aims ตระหนักว่านักเรียนมักจะมีปัญหาในวิชา Reading, Writing, Social Studies มากเป็นพิเศษ จึงได้พัฒนาระบบ SELF หรือการเรียนกับคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนซ้ำอีกครั้ง หากนักเรียนลงทะเบียน 5 วิชา จะได้สิทธิในการเรียน SELF วิชาละ 20 ชม. (เรียนทบทวนซ้ำได้อีกวิชาละ 10 ชม. รวมเป็นวิชาละ 30 ชม.) และยังให้สิทธิไม่จำกัดในการทำข้อสอบแบบ Simulation เสมือนจริง นอกจากนี้ aims จะดูแลนักเรียนจนสอบผ่าน หากเรียนแล้วสอบไม่ผ่าน สามารถเรียนทบทวนได้อีก หากผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้

1. แสดงให้เห็นว่าตั้งใจเรียน โดยเรียนในวิชาที่สอบไม่ผ่าน ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. หากมีนักเรียนลงทะเบียนอยู่แล้ว (และไม่เกินจำนวนที่กำหนด) สามารถให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 เรียนได้ ทั้งนี้มีเปิดคอร์ส GED แบบกลุ่มใน 3 สาขา หากคอร์สเต็มหรือนักเรียนต้องการเปลี่ยนสาขาเรียน ทาง aims จะพิจารณาคำขอให้ตามความเหมาะสมเพื่อช่วยให้นักเรียนสอบผ่านได้เร็วที่สุด

คอร์สที่จะเปิดในอีกไม่นานนี้

 

Don't Be Shy

หากต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสาร/ Promotion สามารถกดที่ปุ่มนี้เพื่อติดตามเราได้

Get In Touch