02-254-9300-2 (Siam) . 02-644-9620-1 (Phayathai) . 02-636-6364-5 (Silom) contact@aims.co.th

aims: สถาบันติววิชาต่างๆเพื่อสอบเข้าอินเตอร์

aims เปิดสอนครั้งแรกในปี 1995 หรือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยเป็นสถาบันแรกๆในไทยที่มุ่งสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆเพื่อใช้สำหรับการเรียนหลักสูตรนานาชาติ เช่น SAT, IELTS, TOEFL, GED, IGCSE, A-Level, IB, Key Stage และได้รับความเชื่อใจและโอกาสมากมายจากผู้คนหลากหลายที่เชื่อใจเรา โดยเฉลี่ยแล้วจะมีนักเรียนของ aims ได้รับเลือกให้เรียนหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ปีละ 500-550 คน

หลังจากผ่านไป 20 ปี aims ได้ช่วยให้นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยไปมากกว่า 10,000 คน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Pennsylvania, Brown University, Stanford University, University of California at Los Angeles (UCLA), University of Cambridge, University of Oxford, University College London, Imperial College London ฯลฯ และมีโอกาสได้รับเชิญไปสอน ณ สถาบันต่างๆ กว่า 20 แห่ง นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้สอนบุคคลสำคัญทั้งของไทยและต่างประเทศอีกหลายท่าน

ความไว้วางใจจากสถาบันต่างๆ

ด้วยคุณภาพการสอนที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทำให้ aims ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสถานศึกษาและบริษัทต่างๆให้ไปบรรยายอยู่เป็นประจำ และด้วยภารกิจของ aims ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบายการให้วิทยากรจาก aims ไปบรรยายอยู่เสมอเป็นประจำทุกปี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

วิชาภาษาอังกฤษ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

วิชา SAT Mathematics

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

เตรียมอุดมศึกษา

วิชา GAT English

เตรียมอุดมศึกษา

วิชา GAT English

หลักสูตร EP สาธิต มศว ปทุมวัน

วิชา IELTS

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

งานประชุมผู้ปกครอง

สามเสนวิทยาลัย

งานประชุมผู้ปกครอง

สามเสนวิทยาลัย

งานประชุมผู้ปกครอง

สามเสนวิทยาลัย

วิชาภาษาอังกฤษ

สามเสนวิทยาลัย

วิชาภาษาอังกฤษ

นานาชาติร่วมฤดี

วิชา SAT Critical Reading

นานาชาติเซนต์จอห์นแมรี

วิชา SAT Mathematics

อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิชา SAT Critical Reading

อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิชา SAT Critical Reading

อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิชา MUIC Mathematics

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

งานประชุมผู้ปกครอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาภาษาอังกฤษ

ศรีวิกรม์

งานประชุมผู้ปกครอง

ศรีวิกรม์

วิชา SAT Critical Reading

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วิชา GAT English, IELTS

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วิชา GAT English, IELTS

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

วิชา GAT English, 7 วิชาสามัญ, O-NET

ภูเก็ตวิทยาลัย

แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

สตรีภูเก็ต

แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

เทศบาล 6 นครเชียงราย

วิชาภาษาอังกฤษ

เทศบาล 6 นครเชียงราย

วิชาภาษาอังกฤษ

เทศบาล 6 นครเชียงราย

วิชาภาษาอังกฤษ

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

วิชา IELTS

 

รูปแบบการสอนที่ได้ผลจริง

aims หวังให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนเต็มที่ ซึ่งอุปสรรคหนึ่งคือการที่มีจำนวนนักเรียนมาเกินไปโดยส่วนใหญ่เราจะพบนักเรียนจำนวนหลายสิบคนแออัดอยู่ในห้องเรียนซึ่งไม่เป็นผลดีทั้งในแง่การเรียนรู้ ความคุ้มค่าของค่าเรียน ตลอดจนความปลอดภัย ซึ่ง aims จะลดปัญหานั้นด้วยการจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อกลุ่มเท่านั้น (Regular Class) และหากต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น aims ก็คือคอร์สในแบบกลุ่มเล็ก (Small Class) ให้เลือก โดยมีการจำกัดจำนวนนักเรียนลดลงไป ตั้งแต่ 20 คน, 15 คน, 10 คน จนถึงขนาดเล็กที่สุดคือ 4 คน และหากยังไม่พอใจก็สามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว (Private Class) หรือแม้แต่เรียนกับเพื่อนโดยการจับกลุ่มมาเอง (Private Group) ได้

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการสอนที่ไม่เน้นการท่องเหมือนการสอนที่อื่น เพราะทำให้นักเรียนไม่เข้าใจแนวคิดของเนื้อหาจริงๆและอาจลืมได้ทุกเมื่อ แต่ aims จะเสนอเทคนิคการจำแบบเฉพาะตัวของแต่ละคน เช่น การจำศัพท์แบบ Mnemonics (ดูเพิ่มเติมได้ใน SELF-Study และดู VDO การสอน SAT Vocabulary)

 

SAT Math Higher Level

จำกัด 10 คน

SAT Math Moderate Level

จำกัด 20 คน

Writing Class

เน้นเขียนได้ก่อนท่อง Grammar

แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและจบการศึกษาด้านครุศาสตร์มาโดยตรง ทำให้ aims ได้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนจำนวนมาก และจัดกิจกรรม Open House หลักสูตรนานาชาติเป็นประจำทุกเดือน โดยมี Guest Speakers ทั้งอาจารย์แนะแนวโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆมาบรรยายด้วย เช่น ISE CU (Engineering), BALAC CU (Language and Culture), BJM TU (Journalism), BEC TU (Business English), GSSE TU (Global Studies), TEP/ TEPE TU (Engineering), BMIR TU (International Relations), EEBA KU (Economics), MUIC (All programs) นอกจากนี้ aims ยังรวบรวมข้อมูลทำเป็น Pocket book แนะนำหลักสูตรนานาชาติอีก 2 เล่มด้วย

แนะแนวการศึกษาต่อ

โดยอาจารย์แนะแนวชื่อดัง อ.ปทุมมาศ ฟูทรัพย์นิรันดร์

แนะแนวการศึกษาต่อ

ได้รับเกียรติจากอ.วัฒนกิจ สิทธิสถิตอังกูร จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมาร่วมให้ความรู้

ISE CU Open House

ได้รับเกียรติจากตัวแทนหลักสูตร ISE CU มาร่วมบรรยาย

MUIC Open House

ได้รับเกียรติจากตัวแทน MUIC มาร่วมบรรยายให้ความรู้

GSSE TU Open House

ได้รับเกียรติจากตัวแทนหลักสูตร GSSE TU มาร่วมบรรยาย

CU/ TU Open House

กิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกเดือน

ความสำเร็จของนักเรียนคือความภูมิใจของเรา

aims ต้องการช่วยให้นักเรียนได้ความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยก้าวแรกคือการผ่านเข้าไปเรียน ณ สถาบันต่างๆ โดยนี่คือส่วนหนึ่งของนักเรียนที่เราภูมิใจ

Max

Go Stanford!

Cartoon

Go Harvard!

Mix

Celeb at aims

Belle

Celeb at aims

Tanya

Highest IGCSE T&T Score in Thailand

PC

BBA CU at 13 years old

Yam

Celeb at aims

Phu

Go Penn State!

เรียนกับ aims ได้ที่ไหน

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนกับ aims ได้ที่ 3 สาขาด้านล่างนี้ โดยมีรูปแบบการเรียนให้เลือกดังนี้
1. เรียนแบบตัวต่อตัวหรือจัดกลุ่มมาเอง ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 800 บาทต่อชั่วโมง (ตัวต่อตัว) และ 250 บาทต่อชั่วโมง (จัดกลุ่มมาเอง)
2. เรียนแบบกลุ่มที่ aims จัดตารางเวลาไว้แล้ว
3. เรียนแบบ SELF (กับคอมพิวเตอร์)
4. เรียนแบบ online 
โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์, Tablet, Smart Phone ได้ทาง https://cocodemy.com/institute/aims/ 

aims_Siam_map

Map of aims Siam

Siam Square

ชั้น 3 อาคารธนาคารกรุงเทพ
สาขาสยามสแควร์ 394 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02 254 9300-2, 02 658 4253-4
Fax: 02 254 8675
Mon-Fri 8AM-8PM,
Sat 8AM-6PM, Sun 8AM-5PM

aims_PYT_map_2015

Map of aims Phayathai

CP Tower 3 Phayathai

ชั้น 9 อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 พญาไท
34 ถ. พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel: 02 644 9620-1
Fax: 02 644 9622
Mon-Fri 9AM-7PM,
Sat-Sun 9AM-6PM

aims_Silom_map

Map of aims Silom

Silom (iGen)

34 ชั้น 2 ซ.พิพัฒน์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel: 02 636 6364-5
Fax: 02 636 6366
Mon-Fri 10AM-7PM,
Sat-Sun 9AM-6PM