02-254-9300-2 (Siam) . 02-644-9620-1 (Phayathai) . 02-636-6364-5 (Silom) contact@aims.co.th

การเรียนในรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า SELF

การเรียน SELF คือการเรียนแบบ on demand กับคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและต้องการความยืดหยุ่นในการจัดตารางเรียนเอง เช่น อาจมีกิจกรรมที่ต้องทำเยอะทำให้ต้องขาดเรียนบ่อยครั้งหากเรียนแบบกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบ SELF จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะสามารถมาเรียนได้เมื่อมีเวลาว่าง หากสนใจสามารถทดลองเรียนได้ฟรี 2 ชั่วโมง

การเรียนแบบ SELF มีวิชาให้เลือกมากมาย เช่น SAT, IELTS, CU-AAT, CU-TEP, GED, IGCSE โดยการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 25 ส.ค. 2560 เมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีสิทธิใช้ชั่วโมงเรียนได้ 3 เดือนหรือ 1 ปีนับจากวันลงทะเบียน (แล้วแต่แบบที่เลือก) แต่ไม่เกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ เช่น วิชา SAT R&W มีจำนวนชั่วโมงเรียน 16 ชั่วโมง หากลงทะเบียนแบบ 3 เดือนไว้เมื่อ 1 ม.ค. สามารถเก็บชั่วโมงได้จนถึง 1 เม.ย. โดยระหว่างช่วง 3 เดือนนั้นยังใช้ชั่วโมงไปไม่ครบ 16 ชั่วโมง (หากดูครบ 16 ชั่วโมงก่อน 1 เม.ย. จะหมดเวลาเรียน)

Promotion และรายชื่อวิชาที่เปิดสอนของ SELF 

แบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถม-ม.ต้น ดูรายละเอียดที่นี่

แบบเตรียมตัวสอบอินเตอร์ เน้นสอนวิชาต่างๆโดยเฉพาะ เช่น SAT, IELTS, GED ดูรายละเอียดที่นี่

 

 

 

 

 

 

การเรียน SELF Anywhere จากที่ไหนก็ได้ในโลก

การเรียน SELF Anywhere คือการเรียนแบบล่าสุดที่ผู้เรียนสามารถ login เพื่อเรียนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น PC, Laptop, Tablet, Smart Phone ได้ทุกที่ในโลกหากมีสัญญาณ Internet โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปที่ https://cocodemy.com/institute/aims/course จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือกวิชาที่ต้องการเรียน
2. ชำระเงินค่าเรียน (มีหลายช่องทางได้แก่ ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ชำระผ่านธนาคาร, ชำระด้วยบัตรเครดิต, หรือแม้แต่มาชำระที่ aims ทุกสาขา)
3. รอรับหนังสือเรียน (ส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือสามารถมารับที่ aims ทุกสาขา)
4. เรียนได้ทันที โดยคอร์สมีอายุ 6 เดือน

หรือหากใช้ระบบ Android, iOS สามารถ Download Application “aims school” ได้ทันที

Package วิชา CU-AAT
Package วิชา CU-TEP
Package วิชา IELTS
Package วิชา SAT R&W
Package วิชา SAT Math
>> ใหม่ Package วิชา GED (ครบทั้ง 4 วิชา)
>> ใหม่! วิชาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆระดับประถม-ม.ต้น

ส่วนด้านล่างเป็นตัวอย่างการสอนในวิชา CU-TEP, IELTS, SAT โดยอาจารย์ศรัณย์ ผู้ซึ่งได้รับเชิญไปบรรยาย ณ สถาบันต่างๆกว่า 20 แห่งในรอบ 2 ปี เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

 

CU-TEP

CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) เป็นชื่อของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ CU-TEP ได้รับการออกแบบโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CULI: Chulalongkorn University Language Institute) โดยข้อสอบ CU-TEP เน้นการวัดระดับการใช้ภาษาทั้งในระดับ การรับรู้และระดับการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบเพื่อวัดความสามารถด้านการสื่อสารทางภาษาของผู้ที่ต้องการเรียนหรือทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ข้อสอบ IELTS พัฒนาร่วมกันระหว่าง The University of Cambridge ESOLExaminations (Cambridge ESOL), British Council และ IDP : IELTS Australia ซึ่งข้อสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะไม่ว่าจะเป็นการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

SAT

SAT คือข้อสอบ Admission ของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) Mathematics (2) Critical Reading (3) Writing ซึ่งหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศไทย เช่น จุฬาฯหรือธรรมศาสตร์ก็ให้นักเรียนยื่นผลสอบ SAT ในการสอบเข้าเช่นกัน

การสอบ SAT ไม่มีการกำหนดอายุผู้สอบและเก็บผลไว้ได้ถึง 2 ปี ดังนั้นนักเรียนหลายๆคนจึงเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT ตั้งแต่อยู่ม. 4 (หรือประมาณ Grade/Year 10) เนื่องจากทำให้มีโอกาสสอบหลายรอบมากกว่า นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้คะแนนสูงมากกว่าคนที่เตรียมตัวช้า