การเรียนในรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า SELF

การเรียน SELF คือการเรียนแบบ on demand กับคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและต้องการความยืดหยุ่นในการจัดตารางเรียนเอง เช่น อาจมีกิจกรรมที่ต้องทำเยอะทำให้ต้องขาดเรียนบ่อยครั้งหากเรียนแบบกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบ SELF จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะสามารถมาเรียนได้เมื่อมีเวลาว่าง หากสนใจสามารถทดลองเรียนได้ฟรี 2 ชั่วโมง

การเรียนแบบ SELF มีวิชาให้เลือกมากมาย เช่น SAT, IELTS, CU-AAT, CU-TEP, GED, IGCSE โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีสิทธิใช้ชั่วโมงเรียนได้ 1, 3 หรือ 6 เดือนนับจากวันลงทะเบียน (แล้วแต่แบบที่เลือก) แต่ไม่เกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ เช่น วิชา SAT R&W มีจำนวนชั่วโมงเรียน 24 ชั่วโมง หากลงทะเบียนแบบ 1 เดือนไว้เมื่อ 1 ม.ค. สามารถเก็บชั่วโมงได้จนถึง 1 ก.พ. โดยระหว่างช่วง 1 เดือนนั้นยังใช้ชั่วโมงไปไม่ครบ 24 ชั่วโมง (หากดูครบ 24 ชั่วโมงก่อน 1 ก.พ. จะหมดเวลาเรียน) อย่างไรก็ตาม
– หากลงทะเบียนแบบ 1 เดือนจะได้แถมจำนวนชั่วโมงอีก 10%
– หากลงทะเบียนแบบ 3 เดือนจะได้แถมจำนวนชั่วโมงอีก 50%
– หากลงทะเบียนแบบ 6 เดือนจะได้แถมจำนวนชั่วโมง ดูได้แบบ Unlimited

Promotion ของ SELF 

1. สมัครเรียนแบบ Combo Package ได้รับส่วนลดพิเศษ ดูรายละเอียดที่นี่
2. นักเรียนเก่า aims ได้แถมระยะเวลาก่อนหมดอายุ (หากไม่มาเรียน สามารถเก็บชั่วโมงไว้ได้)
– หากลงทะเบียนแบบ 1 เดือน ได้แถมสูงสุด 2 สัปดาห์
– หากลงทะเบียนแบบ 3 เดือน ได้แถมสูงสุด 1 เดือน
– หากลงทะเบียนแบบ 6 เดือน ได้แถมสูงสุด 2 เดือน

 

 

 

วิชาชั่วโมงจริงค่าเรียน 6 เดือน (Unlimited hrs.)ค่าเรียน 3 เดือน (hrs.+50%)ค่าเรียน 1 เดือน (hrs.+10%)
New SAT R&W (Vocab)226,0003,5002,000
New SAT R&W (Foundation)246,0003,5002,000
New SAT R&W (Booster)7--900
New SAT Math (ตะลุยโจทย์)286,0003,5002,000
New SAT Combo (เลือก 4 บรรทัดบนมาบรรทัดละ 1 คอร์ส)819,9006,9004,900
IELTS (Foundation)609,0004,5003,000
IELTS (Intensive)316,0003,5002,000
IELTS (Booster)4--900
IELTS Combo (เลือก 3 บรรทัดบนมาบรรทัดละ 1 คอร์ส)959,9005,9003,500
CU-AAT Verbal (Intensive)183,5002,0001,400
CU-AAT Verbal (Booster)8--900
CU-AAT Combo (เลือก 2 บรรทัดบนมาบรรทัดละ 1 คอร์ส)263,6002,5001,900
CU-TEP (Foundation)534,5002,5001,900
CU-TEP (Intensive)473,5002,0001,500
CU-TEP (Booster)8--900
CU-TEP Combo (เลือก 3 บรรทัดบนมาบรรทัดละ 1 คอร์ส)1085,9003,9002,900
GED (5 subjects available: price per subject)206,0004,0002,500
GED Combo (5 วิชา)10018,00012,0009,000
IGCSE (Business Studies)409,0006,0003,000
Eng24243,0002,0001,200
Grammar Rules (Grammar พื้นฐาน)203,0002,0001,200
Grammar+ (Grammar ระดับ Advanced)364,0002,5001,500

 

การเรียน SELF Anywhere จากที่ไหนก็ได้ในโลก

การเรียน SELF Anywhere คือการเรียนแบบล่าสุดที่ผู้เรียนสามารถ login เพื่อเรียนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น PC, Laptop, Tablet, Smart Phone ได้ทุกที่ในโลกหากมีสัญญาณ Internet โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปที่ https://cocodemy.com/institute/aims/course จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือกวิชาที่ต้องการเรียน
2. ชำระเงินค่าเรียน (มีหลายช่องทางได้แก่ ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ชำระผ่านธนาคาร, ชำระด้วยบัตรเครดิต, หรือแม้แต่มาชำระที่ aims ทุกสาขา)
3. รอรับหนังสือเรียน (ส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือสามารถมารับที่ aims ทุกสาขา)
4. เรียนได้ทันที โดยคอร์สมีอายุ 6 เดือน

หรือหากใช้ระบบ Android, iOS สามารถ Download Application “aims school” ได้ทันที

Package วิชา CU-AAT
Package วิชา CU-TEP
Package วิชา IELTS
Package วิชา SAT
Package วิชา ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ส่วนด้านล่างเป็นตัวอย่างการสอนในวิชา CU-TEP, IELTS, SAT โดยอาจารย์ศรัณย์ ผู้ซึ่งได้รับเชิญไปบรรยาย ณ สถาบันต่างๆกว่า 20 แห่งในรอบ 2 ปี เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

 

CU-TEP

CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) เป็นชื่อของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ CU-TEP ได้รับการออกแบบโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CULI: Chulalongkorn University Language Institute) โดยข้อสอบ CU-TEP เน้นการวัดระดับการใช้ภาษาทั้งในระดับ การรับรู้และระดับการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบเพื่อวัดความสามารถด้านการสื่อสารทางภาษาของผู้ที่ต้องการเรียนหรือทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ข้อสอบ IELTS พัฒนาร่วมกันระหว่าง The University of Cambridge ESOLExaminations (Cambridge ESOL), British Council และ IDP : IELTS Australia ซึ่งข้อสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะไม่ว่าจะเป็นการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

SAT

SAT คือข้อสอบ Admission ของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) Mathematics (2) Critical Reading (3) Writing ซึ่งหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศไทย เช่น จุฬาฯหรือธรรมศาสตร์ก็ให้นักเรียนยื่นผลสอบ SAT ในการสอบเข้าเช่นกัน

การสอบ SAT ไม่มีการกำหนดอายุผู้สอบและเก็บผลไว้ได้ถึง 2 ปี ดังนั้นนักเรียนหลายๆคนจึงเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT ตั้งแต่อยู่ม. 4 (หรือประมาณ Grade/Year 10) เนื่องจากทำให้มีโอกาสสอบหลายรอบมากกว่า นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้คะแนนสูงมากกว่าคนที่เตรียมตัวช้า