02-254-9300-2 (Siam) . 02-644-9620-1 (Phayathai) . 02-636-6364-5 (Silom) contact@aims.co.th

เตรียมพร้อมสอบวิชาต่างๆด้วยการทำ Simulation Test (SIM)

Simulation Test (SIM) คือการจำลองการสอบจริงเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบ โดยมีการจับเวลาเสมือนสอบจริงและตรวจข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ทราบจุดแข็ง-อ่อนก่อนไปสอบจริง

การสอบ SIM มีวิชาให้เลือก 4 วิชาดังนี้
1. SAT
(สอบทั้ง Math และ Reading & Writing)
2. SAT II
(มีให้เลือกสอบ 4 วิชาคือ Math L2, Physics, Chemistry, Biology)
3. IELTS
(สอบทั้ง 4 ทักษะ)
4. GED
(สอบทั้ง 4 วิชา)

ข้อดีของการทำ SIM Test ที่ aims
1. บรรยากาศจริง ทำให้รู้ว่าต้องเจออะไรในห้องสอบและวางแผนล่วงหน้าได้
2. ผู้เข้าสอบสามารถนำผลสอบ SIM Test ไปเข้าเรียนชั้นเรียนระดับที่สูงขึ้นได้ (SAT Math Moderate/ SAT Math Higher/ SAT R&W Extended./ SAT II Group Class)
3. ผู้เข้าสอบจะได้ส่วนลดสมัครเรียนหากทำคะแนนได้ตามกำหนดทั้ง SAT, SAT II, IELTS และ GED

สอบวันไหน กี่โมง
ข้อสอบ SIM รอบปกติจะสอบในช่วงเช้า ทุกวิชาเริ่ม 9:30น. แต่มีรายละเอียดต่างกันดังนี้
>>>SAT และ SAT II: เริ่มสอบ 9:30 สอบเสร็จ 12:30
>>>IELTS: เริ่มสอบ 9:30 สอบช่วงเช้าเสร็จ 11:50 และสอบ Speaking ในช่วงบ่าย (เริ่ม 13:00-15:00 ใช้เวลาสอบประมาณ 10 นาที โดยใครจองสอบก่อน ได้เลือกเวลาสอบ Speaking ก่อน)
>>>GED: เริ่มสอบ 10:00 สอบเสร็จ 12:30

SAT SIM Test Dates @aims

SAT Subject Tests SIM Test Dates @aims

 

IELTS SIM Test Dates @aims

 

GED SIM Test Dates @aims

 

ผลสอบออกเมื่อไร
>>>SAT และ SAT II:
วันอังคารถัดจากวันสอบ (เช่น สอบวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. ผลจะออกวันอังคารที่ 4 มิ.ย. โดยผลออกพร้อมกันไม่ว่าจะสอบวันเสาร์หรืออาทิตย์)
ผลสอบ SAT 24-25 March  SAT-II 24-25 March SAT 28-29 April  SAT-II 28-29 April SAT 26-27 May  SAT-II 26-27 May

 

>>>IELTS:
วันอังคารที่ 2 ถัดจากวันสอบ (เช่น สอบวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. ผลจะออกวันอังคารที่ 11 มิ.ย. โดยผลออกพร้อมกันไม่ว่าจะสอบวันเสาร์หรืออาทิตย์)
ผลสอบ  IELTS 7-8 April  IELTS 12-13 May IELTS 9-10 June

 

 

 

>>>GED:
ทราบผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ

>>>BMAT:
วันอังคารที่ 2 ถัดจากวันสอบ (เช่น สอบวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. ผลจะออกวันอังคารที่ 10 ต.ค.)
ผลสอบ  BMAT 1 October 2017

สมัครอย่างไร
สมัครผ่าน LINE @aims หรือแจ้งที่เคาน์เตอร์ทุกสาขา โดยแจ้ง
1. ชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษ)
2. เบอร์ติดต่อ
3. คอร์สและสาขาที่เคยเรียนกับ aims
4. วันที่ต้องการสอบ
5. หากเคยสอบ SIM วิชานั้นๆมาก่อน ให้แจ้งว่า “เคยสอบ”