เตรียมพร้อมสอบวิชาต่างๆด้วยการทำ Simulation Test (SIM)

Simulation Test (SIM) คือการจำลองการสอบจริงเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบ โดยมีการจับเวลาเสมือนสอบจริงและตรวจข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ทราบจุดแข็ง-อ่อนก่อนไปสอบจริง

การสอบ SIM มีวิชาให้เลือก 4 วิชาดังนี้
1. SAT
(สอบทั้ง Math และ Reading & Writing)
2. SAT II
(มีให้เลือกสอบ 4 วิชาคือ Math L2, Physics, Chemistry, Biology)
3. IELTS
(สอบทั้ง 4 ทักษะ)
4. GED
(สอบทั้ง 4 วิชา)

ข้อดีของการทำ SIM Test ที่ aims
1. บรรยากาศจริง ทำให้รู้ว่าต้องเจออะไรในห้องสอบและวางแผนล่วงหน้าได้
2. ผู้เข้าสอบสามารถนำผลสอบ SIM Test ไปเข้าเรียนชั้นเรียนระดับที่สูงขึ้นได้ (SAT Math Moderate/ SAT Math Higher/ SAT R&W Extended./ SAT II Group Class)
3. ผู้เข้าสอบ SAT ที่ทำคะแนนได้ 1,200 ขึ้นไปจะได้สิทธิเรียนฟรีคอร์ส SAT Elite 1 ปี (ดูรายชื่อ Elite Member ที่นี่) นอกจากนี้ผู้เข้าสอบคนอื่นๆจะได้ส่วนลดสมัครเรียนหากทำคะแนนได้ตามกำหนดทั้ง SAT, SAT II และ IELTS

สอบวันไหน กี่โมง
ข้อสอบ SIM รอบปกติจะสอบในช่วงเช้า ทุกวิชาเริ่ม 9:30น. แต่มีรายละเอียดต่างกันดังนี้
>>>SAT และ SAT II: เริ่มสอบ 9:30 สอบเสร็จ 12:30
>>>IELTS: เริ่มสอบ 9:30 สอบช่วงเช้าเสร็จ 11:50 และสอบ Speaking ในช่วงบ่าย (เริ่ม 13:00-15:00 ใช้เวลาสอบประมาณ 10 นาที โดยใครจองสอบก่อน ได้เลือกเวลาสอบ Speaking ก่อน)
>>>GED: เริ่มสอบ 10:00 สอบเสร็จ 12:30

SAT SIM Test Dates @aims

 SiamPhayathaiSilom
Oct 201729 (Sunday)28 (Saturday)
Nov 201726 (Sunday)25 (Saturday)
Dec 201724 (Sunday)23 (Saturday)

SAT Subject Tests SIM Test Dates @aims

 SiamSilom
Sep 201724 (Sunday)23 (Saturday)
Oct 201729 (Sunday)28 (Saturday)

IELTS SIM Test Dates @aims

 PhayathaiSiam
Nov 201711 (Saturday)12 (Sunday)
Dec 201716 (Saturday)17 (Sunday)

GED SIM Test Dates @aims

 Phayathai
Sep 20179 (Saturday)
Oct 20177 (Saturday)
Nov 20174 (Saturday)
Dec 20179 (Saturday)

ผลสอบออกเมื่อไร
>>>SAT และ SAT II:
วันอังคารถัดจากวันสอบ (เช่น สอบวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. ผลจะออกวันอังคารที่ 4 มิ.ย. โดยผลออกพร้อมกันไม่ว่าจะสอบวันเสาร์หรืออาทิตย์)
ผลสอบ SAT 26-27 ส.ค. SAT 23-24 ก.ย. SAT-II 23-24 ก.ย.

>>>IELTS:
วันอังคารที่ 2 ถัดจากวันสอบ (เช่น สอบวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. ผลจะออกวันอังคารที่ 11 มิ.ย. โดยผลออกพร้อมกันไม่ว่าจะสอบวันเสาร์หรืออาทิตย์)
ผลสอบ IELTS 9-10 ก.ย. IELTS 7-8 ต.ค.

>>>GED:
ทราบผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ

>>>BMAT:
วันอังคารที่ 2 ถัดจากวันสอบ (เช่น สอบวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. ผลจะออกวันอังคารที่ 10 ต.ค.)
ผลสอบ BMAT 1 ต.ค.

 

สมัครอย่างไร
สมัครผ่าน LINE @aims หรือแจ้งที่เคาน์เตอร์ทุกสาขา โดยแจ้ง
1. ชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษ)
2. เบอร์ติดต่อ
3. คอร์สและสาขาที่เคยเรียนกับ aims
4. วันที่ต้องการสอบ
5. หากเคยสอบ SIM วิชานั้นๆมาก่อน ให้แจ้งว่า “เคยสอบ”

ปิดโหมดสีเทา