เตรียมพร้อมสอบ SAT, SAT II (มีให้เลือกสอบ 4 วิชาคือ Math L2, Physics, Chemistry, Biology) และ IELTS ด้วยการเข้าร่วมทำ SIM Test หรือแบบทดลองเสมือนจริง จับเวลาตามจริง เข้าสอบกับเพื่อนๆในห้องสอบบรรยากาศตามจริง ทำให้รู้จุดอ่อน/จุดแข็งเพื่อนำไปปรับปรุงก่อนสอบจริง

ข้อดีของการทำ SIM Test ที่ aims
1. บรรยากาศจริง ทำให้รู้ว่าต้องเจออะไรในห้องสอบและวางแผนล่วงหน้าได้
2. ผู้เข้าสอบสามารถนำผลสอบ SIM Test ไปเข้าเรียนชั้นเรียนระดับที่สูงขึ้นได้ (SAT Math Moderate/ SAT Math Higher/ SAT R&W Extended./ SAT II Group Class)
3. ผู้เข้าสอบ SAT ที่ทำคะแนนได้ 1,300 ขึ้นไปจะได้สิทธิเรียนฟรีคอร์ส SAT Elite 1 ปี นอกจากนี้ผู้เข้าสอบคนอื่นๆจะได้ส่วนลดมากมายหากทำคะแนนได้ตามกำหนดทั้ง SAT, SAT II และ IELTS ดูสิทธิประโยชน์ของผู้สอบ SIM ที่นี่

ผลสอบออกเมื่อไร
SAT และ SAT II:
วันอังคารถัดจากวันสอบ (เช่น สอบวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. ผลจะออกวันอังคารที่ 4 มิ.ย. โดยผลออกพร้อมกันไม่ว่าจะสอบวันเสาร์หรืออาทิตย์)
ผลสอบ SAT SAT (29-30 ก.ค.) ผลสอบ SAT-II SAT-II (29-30 ก.ค.)

 

IELTS:
วันอังคารที่ 2 ถัดจากวันสอบ (เช่น สอบวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. ผลจะออกวันอังคารที่ 11 มิ.ย. โดยผลออกพร้อมกันไม่ว่าจะสอบวันเสาร์หรืออาทิตย์)
ผลสอบ IELTS SIM Test 15-16 ก.ค. 5-6 ส.ค.

 

สมัครอย่างไร
สมัครผ่าน LINE @aims หรือแจ้งที่เคาน์เตอร์ทุกสาขา โดยแจ้ง
1. ชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษ)
2. เบอร์ติดต่อ
3. คอร์สและสาขาที่เคยเรียนกับ aims
4. วันที่ต้องการสอบ
5. หากเคยสอบ SIM วิชานั้นๆมาก่อน ให้แจ้งว่า “เคยสอบ”

 

SAT SIM Test Dates @aims

 SiamPhayathaiSilom
Jun 201725 (Sunday)24 (Saturday)
Jul 201730 (Sunday)29 (Saturday)
Aug 201727 (Sunday)26 (Saturday)
Sep 201724 (Sunday)23 (Saturday)
Oct 201729 (Sunday)28 (Saturday)
Nov 201726 (Sunday)25 (Saturday)
Dec 201724 (Sunday)23 (Saturday)

SAT Subject Tests SIM Test Dates @aims

 SiamSilom
Jul 201730 (Sunday)29 (Saturday)
Sep 201724 (Sunday)23 (Saturday)
Oct 201729 (Sunday)28 (Saturday)

IELTS SIM Test Dates @aims

 PhayathaiSiam
Jul 201715 (Saturday)16 (Sunday)
Aug 20175 (Saturday)6 (Sunday)
Sep 20179 (Saturday)10 (Sunday)
Oct 20177 (Saturday)8 (Saturday)
Nov 201711 (Saturday)12 (Sunday)
Dec 201716 (Saturday)17 (Sunday)