เตรียมพร้อมสอบวิชาต่างๆด้วยการทำ Simulation Test (SIM)

Simulation Test (SIM) คือการจำลองการสอบจริงเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบ โดยมีการจับเวลาเสมือนสอบจริงและตรวจข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ทราบจุดแข็ง-อ่อนก่อนไปสอบจริง

การสอบ SIM มีวิชาให้เลือก 4 วิชาดังนี้
1. SAT
(สอบทั้ง Math และ Reading & Writing)
2. SAT II
(มีให้เลือกสอบ 4 วิชาคือ Math L2, Physics, Chemistry, Biology)
3. IELTS
(สอบทั้ง 4 ทักษะ)
4. GED
(สอบทั้ง 4 วิชา)

ข้อดีของการทำ SIM Test ที่ aims
1. บรรยากาศจริง ทำให้รู้ว่าต้องเจออะไรในห้องสอบและวางแผนล่วงหน้าได้
2. ผู้เข้าสอบสามารถนำผลสอบ SIM Test ไปเข้าเรียนชั้นเรียนระดับที่สูงขึ้นได้ (SAT Math Moderate/ SAT Math Higher/ SAT R&W Extended./ SAT II Group Class)
3. ผู้เข้าสอบจะได้ส่วนลดสมัครเรียนหากทำคะแนนได้ตามกำหนดทั้ง SAT, SAT II, IELTS และ GED

สอบวันไหน กี่โมง
ข้อสอบ SIM รอบปกติจะสอบในช่วงเช้า ทุกวิชาเริ่ม 9:30น. แต่มีรายละเอียดต่างกันดังนี้
>>>SAT และ SAT II: เริ่มสอบ 9:30 สอบเสร็จ 12:30
>>>IELTS: เริ่มสอบ 9:30 สอบช่วงเช้าเสร็จ 11:50 และสอบ Speaking ในช่วงบ่าย (เริ่ม 13:00-15:00 ใช้เวลาสอบประมาณ 10 นาที โดยใครจองสอบก่อน ได้เลือกเวลาสอบ Speaking ก่อน)
>>>GED: เริ่มสอบ 10:00 สอบเสร็จ 12:30

SAT SIM Test Dates @aims

 SiamPhayathaiSilom
Jan 201828 (Sunday)27 (Saturday)
Feb 201825 (Sunday)24 (Saturday)
Mar 201825 (Sunday)24 (Saturday)
Apr 201829 (Sunday)28 (Saturday)
May 201827 (Sunday)26 (Saturday)
Jun 201824 (Sunday)23 (Saturday)
Jul 201829 (Sunday)28 (Saturday)
Aug 201826 (Sunday)25 (Saturday)
Sep 201830 (Sunday)29 (Saturday)
Oct 201828 (Sunday)27 (Saturday)
Nov 201825 (Sunday)24 (Saturday)
Dec 201823 (Sunday)22 (Saturday)
SAT Subject Tests SIM Test Dates @aims
 SiamPhayathaiSilom
Jan 201828 (Sunday)27 (Saturday)
Feb 201825 (Sunday)24 (Saturday)
Mar 201825 (Sunday)24 (Saturday)
Apr 201829 (Sunday)28 (Saturday)
May 201827 (Sunday)26 (Saturday)
Jul 201829 (Sunday)28 (Saturday)
Sep 201830 (Sunday)29 (Saturday)
Oct 201828 (Sunday)27 (Saturday)
Nov 201825 (Sunday)24 (Saturday)

IELTS SIM Test Dates @aims

 PhayathaiSiam
Jan 201813 (Saturday)14 (Sunday)
Feb 201810 (Saturday)11 (Sunday)
Mar 201810 (Saturday)11 (Sunday)
Apr 20187 (Saturday)8 (Sunday)
May 201812 (Saturday)13 (Sunday)
Jun 20189 (Saturday)10 (Sunday)
Jul 201814 (Saturday)15 (Sunday)
Aug 201811 (Saturday)12 (Sunday)
Sep 201815 (Saturday)16 (Sunday)
Oct 201813 (Saturday)14 (Sunday)
Nov 201810 (Saturday)11 (Sunday)
Dec 20188 (Saturday)9 (Sunday)

GED SIM Test Dates @aims

 Phayathai
Jan 20186 (Saturday)
Feb 20183 (Saturday)
Mar 20183 (Saturday)
Apr 20187 (Saturday)
May 20185 (Saturday)
Jun 20182 (Saturday)
Jul 20187 (Saturday)
Aug 20184 (Saturday)
Sep 20188 (Saturday)
Oct 20186 (Saturday)
Nov 20183 (Saturday)
Dec 20181 (Saturday)

ผลสอบออกเมื่อไร
>>>SAT และ SAT II:
วันอังคารถัดจากวันสอบ (เช่น สอบวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. ผลจะออกวันอังคารที่ 4 มิ.ย. โดยผลออกพร้อมกันไม่ว่าจะสอบวันเสาร์หรืออาทิตย์)
ผลสอบ SAT 28-29 ต.ค. SAT-II 28-29 ต.ค. SAT 25-26 พ.ย. SAT 23-24 ธ.ค.

>>>IELTS:
วันอังคารที่ 2 ถัดจากวันสอบ (เช่น สอบวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. ผลจะออกวันอังคารที่ 11 มิ.ย. โดยผลออกพร้อมกันไม่ว่าจะสอบวันเสาร์หรืออาทิตย์)
ผลสอบ IELTS 9-10 ก.ย. IELTS 7-8 ต.ค. IELTS 11-12 พ.ย. IELTS 16-17 ธ.ค.

 

 

>>>GED:
ทราบผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ

>>>BMAT:
วันอังคารที่ 2 ถัดจากวันสอบ (เช่น สอบวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. ผลจะออกวันอังคารที่ 10 ต.ค.)
ผลสอบ BMAT 1 ต.ค.

 

สมัครอย่างไร
สมัครผ่าน LINE @aims หรือแจ้งที่เคาน์เตอร์ทุกสาขา โดยแจ้ง
1. ชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษ)
2. เบอร์ติดต่อ
3. คอร์สและสาขาที่เคยเรียนกับ aims
4. วันที่ต้องการสอบ
5. หากเคยสอบ SIM วิชานั้นๆมาก่อน ให้แจ้งว่า “เคยสอบ”